Kiezen in de Voerstreek

Door Peter Stiekema

Wij wonen in de Voerstreek in België, net ten zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Mijn vrouw is Vlaams en moest daarom afgelopen zondag stemmen. Dat is in België nog altijd verplicht. Ik besloot haar te vergezellen. Zo trokken wij zondagmorgen in alle vroegte naar het hoofddorp 's Gravenvoeren, ongeveer tien kilometer van ons huis, waar de vier enige stemlokalen beschikbaar waren in de voor zo'n kleine gemeente (4300 inwoners, op  iets meer dan 50 vierkante kilometer)  enorme school.

Mijn vrouw wilde graag snel aan de beurt komen, want er zou een qua weer fraaie zondag volgen en in de tuin was nog heel veel te doen. Even voor acht uur kwamen we aan en er stond helaas al een enorme rij te wachten, tot de vier stemlokalen om acht uur zouden worden geopend.  Maar we wachtten en wachtten en de deuren bleven gesloten Om 10 voor half negen gingen die pas open en dat was dus twintig minuten te laat. Geestig als ik ben had ik al rondgebazuind dat de verkiezingen door wateroverlast een dag waren uitgesteld, maar dat grapje kon op weinig supporters rekenen. Uiteindelijk kon er toch gestemd worden, zonder uitleg voor de te late opening en keerden wij huiswaarts, nadat mijn vrouw aan haar burgerlijke plichten had voldaan. 

De gemeente Voeren is een exclave van de Vlaamse provincie Limburg in de Waalse provincie Luik.  De gemeente is iets meer dan 5000 hectare groot, wordt aan drie zijden omgeven door de Waalse provincie Luik, en in het noorden begrensd door Nederlands Limburg. Veel Franstalige inwoners van de zes kerkdorpen van Voeren,  's Gravenvoeren, St. Martensvoeren, Pietersvoeren, Remersdael, Teuven, Moelingen en nog een aantal gehuchten, die ook allemaal een naam hebben, zijn het daar nog altijd niet mee eens. Sterker nog, de ongeveer 1200 Franstalige inwoners van Voeren stemden niet in de gemeente Voeren zelf, maar in het naburige Waalse stadje Aubel, waar ze een andere lijst invulden dan de Nederlandstalige inwoners van Voeren.

Voor alle duidelijkheid, er wonen ook nog eens duizend Nederlanders in Voeren, waar het goed toeven is, vinden wijzelf tenminste. Voor de federale en Europese verkiezingen hebben de Voerenaars sinds 1988 de keuze om hun stem uit te brengen in het kieskanton Voeren (deel van de kieskring Limburg) of het kieskanton Aubel (deel van de kieskring Luik).

Toch doet het heel vreemd aan dat mede-inwoners van Voeren, die een andere taal spreken, niet in de eigen gemeente stemmen, maar dat in een aanpalende gemeente in Wallonië doen. De roep 'Retour à Liège' van de Franstalige inwoners van Voeren is nog altijd niet verstomd.  Grootscheepse rellen, zoals in de jaren zestig, zeventig en tachtig plaats vonden, doen zich gelukkig niet meer voor, maar onderhuids broeit er nog altijd het een en ander.  En veel onderlinge contacten tussen Franstaligen en Nederlandstaligen lijken er ook niet te zijn. Maar toch wonen wij er prachtig en dat laatste is voor ons heel belangrijk. En de Zotte Lambiek is gelukkig heel dichtbij, maar die laatste opmerking is speciaal bedoeld voor intimi.  


26 april 2024